Biznes i zarządzanie 

13 przedmiotów
na stronie


50,00 zł.

Autor:
Wydanie 1. | Praga | Nakładem autora |

Niniejszy podręcznik jest pierwszą polską książką dla nauki stenografji polkiej, wydaną w Czechosłowacji. Jako jedyny, musi być obszerniejszy od wydanych w Polsce, bo ma uczniom dostarczyć dostatecznej ilości przykładów i materjału do ćwiczeń, podczas gdy zagranicą uczniowie mogą korzystać z większej ilości książek. Idąc za przykładem prof. Akademii...

80,00 zł.
Showing 1 - 12 of 13 items

Góra