Psychiatria 

8 przedmiotów


18,00 zł.
0 Recenzja (e)


Psychiatrię współczesną kształtuje tradycja, aktualne doświadczenie własne, próby nowych podejść teoretycznych i działania praktyczne oraz stałe wpływy innych dyscyplin medycznych. Jednakże psychiatria ma też liczne punkty styczne z innymi naukami niemedycznymi, a także pozanaukowymi sferami działalności ludzkiej, które uczestniczyły w jej formowaniu się...

30,00 zł.
0 Recenzja (e)


20,00 zł.
0 Recenzja (e)
Showing 1 - 8 of 8 items

Góra