HISTORIA I ARCHEOLOGIA 

1251 przedmiotów

Dwie dziedziny humanistyczne, które zajmują się badaniem przeszłości ludzkości w ujęciu jednostkowym lub społecznym. Tradycyjnie uznaje się, że źródłem poznania historycznego są dokumenty pisane, których interpretacja jest podstawowym działaniem badawczym w warsztacie historyka. Z kolei w archeologii podstawową metodą badania jest interpretacja spuścizny materialnej niepiśmiennej, np. pozyskanej w trakcie badań wykopaliskowych. Obie nauki wykorzystują siebie nawzajem jako nauki pomocnicze. Antykwariat nie przypadkiem łączy te dwie dziedziny, skoro archeolog bardzo często stosuje metody badawcze historii, z kolei historyk badania archeologiczne stosuje jako uzupełnienia - czasami jako jedyne źródło - źródeł pisanych. 

na stronie


15,00 zł.
0 Recenzja (e)

Wydanie 2. | Warszawa | Książka i Wiedza |

12,00 zł.
0 Recenzja (e)

Wydanie 1. | Warszawa | Instytut Wydawniczy PAX |

30,00 zł.
0 Recenzja (e)

Wydanie 1. | Warszawa | Wiedza Powszechna |

8,00 zł.
0 Recenzja (e)
Showing 1 - 12 of 1251 items

Góra