Modlitwy i materiały liturgiczne - pozostałe 

40 przedmiotów
na stronie


We wstępie do pierwszej części tej pracy przedstawiono już główne zadania obu ściśle ze sobą związanych części. Tutaj chodzić będzie nie tyle o przekazywanie treści doktrynalnych, co raczej o zachętę do tego, by w postawie wiary oczekującej otworzyć się na osobiste spotkanie z Chrystusem i na służbę wierze innych ludzi.

8,00 zł.
0 Recenzja (e)


12,00 zł.
0 Recenzja (e)
Showing 1 - 12 of 40 items

Góra