[Ostatnia aktualizacja: 13.06.2016]

§ 1. Definicje użyte w regulaminie

1. Antykwariat - Firma Calinotheca Jakub Kalinowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Askenazego 3/1, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta st. Warszawy pod numerem 427071, NIP 1251133615, REGON 140529172.
2. Logowanie - proces autoryzacji użytkownika serwisu internetowego, który wcześniej dokonał rejestracji.
3. Rejestracja - proces rejestracyjny, w którym należy podać dane określone przez Antykwariat niezbędne do realizowania zleceń.
4. Serwis internetowy - internetowy system sprzedaży zlokalizowany pod adresem http://www.kalinoteka.pl prowadzony przez Antykwariat.
5. Umowa sprzedaży zawarta na odległość - umowa cywilnoprawna zawarta przez internet w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. "Kodeks Cywilny" (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.).
6. Złożenie zamówienia - proces polegający na przesłaniu formularza z Serwisu internetowego z wybranym wcześniej towarem.

§ 2. Zakres obowiązywania "regulaminu zakupów"

1. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego.
2. Zalogowanie się do serwisu internetowego i składanie zamówień w Antykwariacie jest jednoznaczne z akceptacją "Regulaminu zakupów".
3. "Regulamin zakupów" jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z Antykwariatem.

§ 3. Towary oferowane przez Antykwariat w Serwisie internetowym

1. Wszystkie towary oferowane w Serwisie internetowym są używane, chyba że zostały wyraźnie oznaczone przymiotnikiem "nowy, nowa".
2. Wszystkie towary oferowane w Serwisie internetowym zostały nabyte w ramach prowadzonej przez Antykwariat działalności gospodarczej, a ich wszelkie istotne cechy (takie jak opis fizyczny, stan zachowania, obecność pieczątek itp.) zostały umieszczone w opisach poszczególnych przedmiotów.
3. Książki uszkodzone są przeceniane i opatrzone opisem EGZ. USZKODZONY.

§ 4. Składanie zamówień

1. Przedmioty, których opisy znajdują się w Serwisie internetowym, stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. "Kodeks Cywilny" (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.).
2. Klient podczas rejestracji w Serwisie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane i wykorzystywane przez Antykwariat wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży i kontaktowania się z Klientem w związku z realizacją zamówienia. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Klientowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokładnie zapoznać się z ofertą, a w razie wątpliwości skontaktować się z obsługą Antykwariatu przez e-mail lub telefonicznie.
5. W przypadku zaginięcia książki w magazynie Antykwariat zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego odstąpienia od umowy sprzedaży lub jej częściowej realizacji po uzyskaniu akceptacji Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej częściowej realizacji antykwariat zwraca należność lub jej część stosownie do zmian w umowie sprzedaży.

§ 5. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia w Serwisie internetowym i otrzymaniu od Antykwariatu na adres e-mail potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 pkt 6 regulaminu.

§ 6. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Dostępne są następujące sposoby płatności i realizacji zamówień: przedpłata na konto antykwariatu i wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej; zlecenie przesłania zamówienia z opcją płatności przy odbiorze; odbiór osobisty w Warszawie po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu.
3. Przedpłata na konto antykwariatu może zostać wykonana tradycyjnym przelewem bankowym, przez wpłatę na Poczcie / agencji finansowej. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
2. Wysyłki nadawane są od 1 do 3 dni od zaksięgowania wpłaty lub zlecenia przesyłki płatnej przy odbiorze.
3. Antykwariat zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień płatnych przy odbiorze bez podawania przyczyn.
4. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT-Marża dla towarów używanych.
5. Koszty przesyłki zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości i są pokrywane przez kupującego.

§ 7. Odpowiedzialność za przesyłki, reklamacje, zwroty

1. Klient jest zobowiązany do poinformowania Antykwariatu o fakcie niedoręczenia przesyłki.
2. Klient jest zobowiązany do odmowy odebrania przesyłki, jeżeli jest ona zniszczona lub nosi ślady otwierania i niezwłocznego powiadomienia Antykwariatu o zaistniałej sytuacji.
3. Niezastosowanie się klienta do postanowień § 7 pkt 1 i 2 uniemożliwia wszczęcie procedury reklamacyjnej u usługodawcy pocztowego i zwrotu wpłaconych pieniędzy w przypadku zniszczenia lub zagubienia przesyłki.
4. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia przesyłki Antykwariat zwraca klientowi wpłaconą kwotę wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji przez firmę doręczającą przesyłki. W takiej sytuacji zwrot należności obejmuje cenę zakupionego przedmiotu i koszt przesyłki.
5. Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Antykwariat zwraca należność klientowi z kosztem najtańszej przesyłki oferowanej dla tego towaru w ciągu 7 dni od zwrócenia towaru. Klient odsyła towar na własny koszt i deklaruje sposób zwrotu należności (przelew lub przekaz pocztowy).
6. W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie towaru wraz z fakturą na nasz adres przesyłką rejestrowaną oraz określenie wady przedmiotu. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. 
7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wymieniamy towar na wolny od wad lub proponujemy zwrot pieniędzy wraz z kosztami przesyłki.
8. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
10 Sprawy nieporuszone w niniejszym regulaminie regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.