Wszechnica radiowa [klocek]

24,00 zł

Zawiera artykuły: Stanisław Rouppert, Współczesne poglądy na budowę materii| Włodzimierz Zonn, Jak poznawano wszechświat|  Tenże, Współczesne poglądy na budowę wszechświata| Tenże, Jak powstała Ziemia?| Sebastian Dłuski, Z czego zbudowane są żywe istoty| Tenże, Współczesny stan wiedzy o związkach węgla| Włodzimierz Michajłow, Jak powstało życie na Ziemi| Tenże, Współczesna teoria powstania życia na Ziemi| M. Korczewski, Wirusy i białka| Jan Dembowski, Czy życie istnieje tylko na Ziemi?| Roman Kozłowski, Jak poznajemy przeszłość Ziemi i jej mieszkańców| Tenże, Historyczny rozwój świata organicznego| Teodor Marchlewski, O dziedziczności i zmienności| Włodzimierz Michajłow, Co wiemy obecnie o dziedziczności| Tenże, Teorja [!] ewolucji i jej twórcy| Tenże, Dowody istnienia ewolucji| Jan Dembowski, Teorie powstawania gatunków: Linneusz, Buffon, Lamarck| Tenże, Współczesne poglądy na powstawanie gatunków| Jan Mydlarski, Jak powstał człowiek| Tenże, Ewolucja człowieka| Tenże, O nienaukowej i antyhumanitarnej doktrynie rasizmu| Włodzimierz Michajłow, Nauka przekształca przyrodę| Henryk Raabe, Darwinizm ze stanowiska materializmu dialektycznego : w 140 rocznicę urodzin Karola Darwina| Jan Dembowski, O psychologii zwierząt| Michał Korczewski, O katalizie i biokatalizatorach| Włodzimierz Michajłow, Materializm dialektyczny a biologia| Tenże, Nauki przyrodnicze a materializm dialektyczny| Mieczysław Szleyen, Etapy rozwoju imperializmu amerykańskiego| Tenże, Imperializm amerykański w walce o panowanie nad światem| Tenże, Kryzys imperium brytyjskiego| Tenże, Walka o demokrację we Francji| J. Kowalewski, Z zagadnień niemieckich| Mieczysław Szleyen, Hiszpania pod jarzmem dyktatury gen. Franco| Vasos Georgiu, Tło bohaterskiej walki ludu greckiego| Mieczysław Fleszar, Walka ludów kolonialnych o wyzwolenie| Mieczysław Szleyen, Związek Radziecki i jego międzynarodowe znaczenie w walce o pokój i wolność narodów| Bruno Lang, Związek Radziecki - kraj zwycięskiego socjalizmu| Bruno Lang, Konstytucja stalinowska| Samuel Malko, Gospodarka planowa Związku Radzieckiego| Tenże, Ustrój rolny Związku Radzieckiego| Tenże, Przyjaźń narodów Z.S.R.R.| Tenże, Rola WKP(b) w międzynarodowym ruchu robotniczym| Przemysław Szleyen, Kraje demokracji ludowej| Ludwik Kral, Droga Czechosłowacji do socjalizmu| Mieczysław Fleszar, Włochy| Tenże, Chiny| Bruno Lang, Siły demokracji pokrzyżują plany podżegaczy wojennych.

Ilość
dostępny

AK.839
1 produkt
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
ROK WYDANIA 1952
LICZBA STRON 350
OPRAWA Oprawa twarda
STAN Dobry (4/5)
DODATKOWE INF. Oprawa introligatorska. Klocek.
KATEGORIA I TAGI
  • Wydawnictwa ciągłe, czasopisma, abstrakty, indeksy